1. OVER SCHORE
  2. WONEN
  3. BEDRIJFSLEVEN
  4. RECREATIE
  5. !ALERT | SCHORE
  6. DORPSRAAD
  7. BASISSCHOOL
  8. DORPSKRANT

Schore, een goed bewaard geheim!

- Een klein maar hartelijk dorp met ruim 500 inwoners
- Gelegen in de bloesem van Zeeland (Kapelle) en naast de Westerschelde 
- Hartelijke inwoners van binnen en buiten de provincie 
- Uitstekende uitvalsbasis aan de A58 
- Kwalitatief hoogwaardig en vooral kleinschalig basisonderwijs 
- Dorpshuis, zorgboerderij, verenigingsleven zijn er voor iedereen 
- Sociale controle en contacten staan in hoog vaandel 
- Kapelle en Hansweert zijn om de hoek voor de basisvoorzieningen 
- In Schore is het prettig opgroeien en fijn oud worden

Volgens mensen van buiten de provincie Zeeland is Schore een goed bewaard geheim. Kleinschalig, maar met een groot hart. Gezinnen, ouderen, particulieren en bedrijven vinden hun plek in dit unieke stukje Zeeland. Wonen in een prettig klimaat, met alle basisvoorzieningen binnen handbereik en door de ligging in de buurt van de A58 sta je in de Randstad in een handomdraai.

 

EEN HARTELIJK WELKOM

Schore is mooi en betaalbaar! De prijs-/kwaliteitsverhouding van de woningen is gunstig. In Schore krijg je meer waar voor je geld. 
Het kent een rustig, ruimtelijk en landelijk woonmilieu. Er is vrijheid en ruimte, maar tegelijkertijd ook veiligheid en geborgenheid door sociale omgangsvormen. Deze kwaliteiten zorgen samen met factoren als de dorpscultuur, de geschiedenis, het landschap en dorpstrots dat u zich hier thuis voelt.

CENTRALE LIGGING

Door uitstekende uitvalsbasis ervaart u de vrijheid van de stad en de betrokkenheid van een plattelandssamenleving. Door de ligging van Schore dicht aan de A58 staat u in de Randstad in een handomdraai. Zeeuwse steden als Middelburg, Goes, Vlissingen, maar ook de andere Zeeuwse eilanden met Zierikzee en Terneuzen zijn allen binnen een half uurtje te bereiken. Voor de basisvoorzieningen staat u binnen enkele minuten in dorpskernen Hansweert en Kapelle.

VOOR JONG & OUD

De aanwezigheid van de basisschool maakt het wonen in de kern geschikt voor gezinnen met (kleine) kinderen. Door de centrale ligging van het dorp zijn winkels voor de eerste levensbehoeften snel te bereiken. Het dorp kent een goede sociale samenhang. Dit maakt het –tezamen met goede thuiszorgvoorzieningen- voor oudere bewoners mogelijk om zelfstandig in Schore te blijven wonen tot de gezondheid dat niet meer toelaat.

MOGELIJKHEDEN

Schore hoeft niet groot te worden, maar ruimte voor ontwikkelingen is er wel. Een aantal mooie woningen staat te koop, huurwoningen zijn aanwezig en bouwgrond is beschikbaar. 

 

 

Schore is van oudsher een agrarisch dorp. Er zijn vele agrarische bedrijven gevestigd, daarnaast vinden veel mensen werk buiten het dorp. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor inwoners en bedrijven. De centrale ligging vlakbij de A58 garandeert goede verbindingen met de rest van het land. Er zijn 91 bedrijven gevestigd in Schore, waaronder ook verenigingen. De centrale ligging van Schore is voor inwoners en dus ook voor bedrijven van groot belang voor het optimaal inspelen van economische kansen. 

 

 

 

Het dorpshuis faciliteert vele activiteiten en fungeert ook als horecagelegenheid voor inwoners en recreërende passanten. Er bestaan plannen in de kern Schore voor enige uitbreiding van de recreatiemogelijkheden in Schore. Deze plannen variëren van het opzetten van een Toeristisch Informatiepunt (locatie zorgboerderij inclusief kleine horecavoorziening) en het realiseren van wandel- en fietsroutes op de route van Schore. Hierbij ook denkend aan zogenaamde “ommetjes”. Schore is gesitueerd midden in het platteland vlakbij de Westerschelde en het kanaal door Zuid-Beveland. De rust en de mooie omgeving zijn interessant voor toeristen.

 

 

!Alert Schore logo

!ALERT|Schore is een initiatief van Dorpsraad Schore. 
Gemeente Kapelle en politie Zeeland-West-Brabant steunen dit burgerinitiatief. Om mee te kunnen doen, is het noodzakelijk dat u in het bezit bent van een smartphone met WhatsApp.
Buurt-WhatsApp: Bij een verdachte situatie belt een deelnemer van !ALERT eerst de politie via 112 en stelt daarna de WhatsApp groep in kennis. Hierdoor worden alle deelnemers van !Alert groep snel op de hoogte gebracht en is het hele dorp alert en waakzaam.

gedragsregels 2016-01 DEELNEMERS | VOORWAARDEN | SPELREGELS                                                                              

 Burgers alarmeren politie en elkaar 
1. Deelnemers hebben een minimale leeftijd van 18 jaar. 
2. Deelnemers zijn woonachtig en/of gevestigd in Schore.
3. !ALERT|Schore is een initiatief van Dorpsraad Schore. De politie komt ALLEEN in actie na een melding via 112. 
4. Gebruik !ALERT|Schore volgens SAAR: S Signaleer -   A Alarmeer politie via 112 -   A App om uw melding bekend te maken aan de groep (alleen actuele melding*) -   R Reageer**.
5. Meldt zoveel mogelijk en denk hierbij aan het signalement: -  Geslacht -  Huidskleur -  Lengte -  Gezicht -  Kleding (scan de persoon | boven naar beneden | bijzonderheden) -  Voertuig(en) (Kleur | Merk | Type | Kenteken) (Het versturen van foto’s, via de App, van een verdachte en/of voertuig mag alleen t.b.v. verstrekken signalement) 
6. Laat via de melding weten dat 112 gebeld is. Voorkom een regen van 112 meldingen. 
7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken - schelden - discrimineren etc. 
8. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels / wetten.
9. Gebruik !ALERT|Schore alleen waar het voor bedoeld is. Niet voor onderlinge contact / privé berichten. 
10. Informatie die u verkrijgt via !ALERT|Schore mag u niet verder verspreiden. (Dus ook niet via social media.) 

*  Inbraken en poging tot inbraken waarbij geen dader(s) in beeld zijn, horen niet thuis op deze groep. De Politie kan via de coördinator verzoeken tot het plaatsen van een bericht / oproep tot informatie, om zo snel veel bewoners te bereiken. Deze berichten zullen via de Hoofd Regiegroep en/of Wijkgroep(en) verzonden worden. 

** Stap naar buiten en ga bijvoorbeeld een gesprek met de betreffende persoon aan. De bedoeling is om van de verdachte zijn plannen te verstoren. Doe dit alleen als het veilig kan, zonder risico's!     

Aanmelden voor !ALERT|Schore kan via dorpsraad@hartvoorschore.nl
Vermeld uw naam, mobiel nummer en adres.

 

 

Kennismaking dorpsraad Schore

Wat doen we?
Officieel is de dorpsraad een schakel tussen gemeente en dorp met als doel de leefbaarheid te optimaliseren en de gemeenschaps- en samenlevingsgedachte te stimuleren. De Dorpsraad heeft als doel de leefbaarheid te optimaliseren en de gemeenschaps- en samenlevingsgedachte te stimuleren. Tevens proberen we een schakel te zijn tussen Schore en de gemeente Kapelle. 

In de praktijk doen we van alles: van de promotie van Schore (zoals deze website) en organisatie van activiteiten als NLdoet tot het realiseren van een toekomstvisie voor Schore. En we hebben nog zo veel leuke plannen. Bijvoorbeeld een Schoorse ondernemersavond, want er staan ruim 50 bedrijven geregistreerd in Schore! Maar we zijn ook op zoek naar wat er nodig is om fijn oud te worden in Schore. 

Wie zitten er nu in?
De dorpsraad bestaat momenteel uit: Lisette Booij (voorzitter), Sebastien Chamuleau (penningmeester), Irna Rijk - de Jager (secretaris), Sandra Aagenborg en Anita van der Jagt. Onze bijeenkomsten zijn functioneel maar ook gezellig. 

Heeft u ideeën hoe we Schore op de kaart kunnen zetten en aantrekkelijk kunnen houden? We horen ze graag! Spreek ons aan of mail naar dorpsraad@hartvoorschore.nl 

Dorpsvisie:

De dorpsraad heeft samen met de bewoners van Schore en de gemeente de afgelopen twee jaar keihard gewerkt aan een dorpsvisie voor Schore. Hierin is de visie van de Schorenaren op hun dorp beschreven. Nieuwsgierig geworden, open dan de onderstaande digitale versie van de dorpsvisie en laat je verrassen...

Dorpsvisie

Dromen voor Schore Loesje poster

 

Het kloppend hart van Schore

Schore kent sinds jaar en dag een dorpsschool. In de jaren ’70 is het huidige pand gebouwd waar OBS de Tunnel onder de hoed van de stichting Facetscholen het basisonderwijs in Schore verzorgd. Er is een stijgende lijn te zien in de leerlingenaantallen op De Tunnel, met meer dan 50 leerlingen in 2015. Met de visie van de Facetscholen: ”Oog en hart voor kinderen!” en een team uitstekende leerkrachten, is de kwaliteit geborgd. De leerlingen behalen uitstekende prestaties, de ouders zijn tevreden. De Tunnel floreert.

 Een school met geschiedenis!

In 1996 is OBS de Tunnel haar BRIN-nummer verloren en daarmee haar zelfstandige status. Gemeente Kapelle heeft het aanvragen/verlengen van het BRIN-nummer verzuimd en daardoor verloor De Tunnel al haar financiële vergoedingen vanuit het Rijk. De gemeente heeft sindsdien de verantwoordelijkheid van het Rijk overgenomen en dit tekort (deels) opgevangen.

In 1997 is door het plotseling teruglopen van leerlingen bij de OBS de Moolhoek, onderdeel van de stichting Facetscholen, het voortbestaan van de school in Schore in gevaar geweest. Toentertijd moesten er minimaal 400 leerlingen in het Openbaar Onderwijs van Kapelle zijn. Zonder nadere maatregelen zou de situatie er toe kunnen hebben geleid dat De Tunnel in 1998 gesloten diende te worden.  Door de ondernomen acties van GR (onder leiding van Jan Roovers PvdA) is zorg gedragen voor een raadsbrede steun aan de omvorming van de Tunnel als dislocatie van OBS Wemeldinge. Hierdoor werd het voortbestaan van het openbaar onderwijs in Kapelle en de locatie in Schore veilig gesteld.

Echter in 2013 besloot de gemeente Kapelle onverwacht de bijdrage aan OBS de Tunnel in Schore per 2016 stop te willen zetten. De prognoses voor de school zouden te mager zijn. Het protest was groot. Zo groot dat de sluiting in eerste instantie van de baan leek. De gemeenteraadsverkiezingen volgden in 2014 en er werd flink gelobbyd vanuit Schore. Met meer dan 50 leerlingen piekt De Tunnel in 2015, die een gemiddeld leerlingenaantal van 40 kent. Datzelfde jaar valt het besluit, De Tunnel moet gaan sluiten.

Sluiting 2017

Tijdens de raadsvergadering van 21 april 2015 werd duidelijk dat het linksom of rechtsom gedaan was met OBS de Tunnel. Alle coalitiepartijen staan achter de sluiting, ondanks goede argumenten van de oppositie en de werkgroep Behoud OBS de Tunnel om ze op andere gedachten te brengen. Stichting Facetscholen is niet van plan om met eigen middelen de school langer open te houden. Bijna 2 jaar heeft Schore dan inmiddels gestreden voor haar school. Met ludieke acties, met goed onderbouwde stukken, landelijke en regionale persaandacht, handtekeningenactie, inzet van social media en met ontelbare uren overleggen met bestuur en politiek. Schore liet van zich horen! Het heeft niet mogen baten. Ondanks mooie woorden en beloftes van de gemeente Kapelle en stichting Facetscholen Schore sluit OBS de Tunnel haar deuren definitief in de zomer van 2017.

Klik hier voor het laatste, samenvattende krantenbericht over De Tunnel.

 

De dorpskrant nieuwe stijl staat ook on-line. Klik op een van onderstaande buttons om te kunnen lezen. 

Bijdragen voor de volgende dorpskrant graag uiterlijk inleveren op vrijdag 18 september 2020. Dit kan per mail naar dorpskrant@hartvoorschore.nl of in de brievenbus op Boomweidelaan 69. 

Door de maximum beschikbare bestandsgrootte, laat de kwaliteit van de afbeeldingen in deze on-line versie soms wat te wensen over. De teksten zijn wel goed leesbaar. Bij een dikke dorpskrant is om dezelfde reden de digitale versie opgedeeld. Als u problemen ondervindt met de on-line versie, laat het ons dan even weten d.m.v. een mailtje naar dorpskrant@hartvoorschore.nl. Alvast bedankt. 

   

   

    

  

  

   

 

Wist je dat...

Sinds 27 oktober laten we in Schore duidelijk zien dat we een buurtwhatsapp-groep hebben. Op vijf plaatsen bij ingang van het dorp zijn door de gemeente Kapelle op verzoek van Dorpsraad Schore whatsapp-borden geplaatst.