Resultaten enquête Schore

Resultaten enquête toekomst Schore       

Download het hele rapport hier!

In april 2017 hebben we als dorpsraad een enquête uitgezet om uit te vinden hoe Schorenaren denken over verschillende zaken, zodat er op een juiste manier geïnvesteerd kan worden in Schore. We zijn ontzettend blij met iets meer dan 100 reacties! Daarmee kunnen we spreken van een Schoorse respons van ongeveer 50%. De overgrote meerderheid van de respondenten komt uit Schore, een paar enquêtes kwamen van toekomstige bewoners en een enkele van oud bewoners. Van jong tot oud heeft de enquête ingevuld blijkt uit de resultaten.

Een greep uit de resultaten:

  • Er blijkt een duidelijk behoefte aan ontwikkelingen op woongebied. Met name op de lange termijn geven respondenten aan interesse te hebben in een bouwkavel of seniorenwoning/levensloopbestendige woning.
  • Daarnaast komt duidelijk naar voren dat respondenten het belangrijk vinden dat men een positief beeld heeft van Schore.
  • 8% van de respondenten is actief als vrijwilliger in Schore. Ze weten een hoop werk te verzetten! 71% geeft een duidelijk signaal af zich niet in te kunnen/willen zetten.
  • Het idee om omlopen te creëren in Schore voor wandelingen is goed ontvangen.
  • Ook de jeugd heeft ook van zich laten horen. Ze vinden Schore veilig voor de jeugd maar zouden ook meer te doen willen hebben. Ze zien een uitbreiding van Schoremorries voor kinderen van 13 tot 18 jaar wel zitten en het idee om ergens hutten te kunnen bouwen wordt goed ontvangen.
  • Veiligheid voor fietsers in buitengebied is een aandachtspunt volgens bijna 70 respondenten.
  • Ook de medewerking van de gemeente Kapelle voor een leefbaar Schore kan beter volgens bijna 70 respondenten.
  • Zowel voor het dorpshuis als de zorgboerderij zien de respondenten kansen liggen. Zo zien respondenten wel iets in een afhaalpunt voor eten, een pinautomaat of een centraal punt voor ophalen/afgifte pakketten.
  • Belangrijkste prioriteit is volgens de resultaten het dorpshuis (36%), gevolgd door het creëren van omlopen (17%), kort daarop zitten veiligheid fietsers (11%) en woningbouw (10%).

Vele respondenten hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om het opmerkingenveld in te vullen. Respondenten komen in Schore wonen o.a. voor de rust, maar tegelijkertijd mag het geen slaapdorp worden. Het verdwijnen van de enige basisschool doet nog steeds zeer. Ook zijn nog bruikbare tips gekomen, van aandacht voor de locatie van Schore aan het kanaal tot mogelijke wegaanpassingen voor de veiligheid en vindbaarheid van Schore.

 

Woord van dank

Iedereen die de moeite heeft gedaan de enquête in te vullen, hartelijk dank! De resultaten worden verwerkt in de toekomstvisie voor Schore. 

We willen heel graag Xandra van der Knaap bedanken voor haar enorme hulp. Ze heeft de enquête en het rapport met resultaten vlot en met veel professionaliteit opgesteld. We zijn dan ook ontzettend blij dat ze samen met Veronique de Neef als nieuwe redactie van de dorpskrant enthousiast aan de slag gaat na de zomer.