Vrouwen van Nu afdeling Schore

Vrouwen van Nu logo

De Vrouwen van Nu afdeling Schore is een onderdeel van de Landelijke Vrouwen van Nu gevestigd te Den Haag. De landelijke Vrouwen van Nu bestaat in 2015 alweer 85 jaar. De afdeling Schore bestaat inmiddels 35 jaar.
Als afdeling willen we een ontmoetingsplaats bieden aan vrouwen uit Schore en omgeving ongeacht leeftijd, religie e.d. Gezellig een keer per maand met een kop koffie of thee naar iemand luisteren, die iets verteld over gezondheid, voeding, een reis, tuinieren en wat al niet meer. Vaak geïllustreerd met beeld- of tastbaar materiaal. Of iets gezamenlijk maken of ondernemen, zoals bloemschikken, een locatiebezoek, reisje of fietstochtje.
Het onderdeel bloemschikken is een groot succes binnen onze afdeling. Een groot deel van onze leden komt minimaal 6 maal per jaar bijeen om onder leiding van twee dames uit onze afdeling een bloemstuk te maken.
Op de Schoorse Herfstmarkt zijn wij aanwezig met 2 kramen en houden dan een verloting met als prijzen de door onze leden gemaakte bloemstukken. Ook hebben we dan altijd een raadspel met mooie prijzen. Op de Schoorse Kerstmarkt verkopen wij door leden gemaakte kerststukken. De opbrengst van deze acties zijn meestal voor eigen kas en vanuit deze kas kunnen we dan in de loop van het jaar weer leuke activiteiten organiseren.

Door lid te zijn van onze afdeling kunt u deelnemen aan de activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd en ontvangt u 6 maal per jaar het Vrouwen van Nu magazine.
Onze afdeling telt momenteel 27 leden en we zijn dan ook op zoek naar nieuwe leden. Meer informatie over onze afdeling kan worden verkregen door een berichtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of door te bellen met 0113-382858. Op onze afdelingsavonden zijn belangstellende (nieuwe) leden welkom!